Ochrona danych

Administratorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych bardzo poważnie. Obchodzimy się z Państwa danymi personalnymi poufnie i zgodnie z przepisami prawa odnośnie danych osobowych oraz tą deklaracją o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych personalnych. Jeśli zbieramy na naszych stronach dane personalne (np. nazwisko, adres bądź adresy email) – o ile to możliwe – odbywa się to dobrowolnie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że podczas przekazywania danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) mogą wystąpić luki w zakresie bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem dla osób trzecich nie jest możliwa.

 

Cookies

Strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Nie wyrządzają one szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie umożliwiają nam przygotowanie oferty bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze za pomocą przeglądarki internetowej.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „session cookies“. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu strony internetowej. Inne pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Umożliwiają one nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia przeglądarki, że będą Państwo informowani przy zapisywaniu plików cookie, pliki cookie będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach, nie będą zapisywane nigdy lub tylko w niektórych przypadkach oraz to, że będą kasowane automatycznie przy zamykaniu przeglądarki. Po deaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

 

Pliki dziennika serwera

Usługodawca odpowiedzialny za hosting tych stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka nam automatycznie przekazuje.

Należą do nich:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres serwisu internetowego, który odwiedzili Państwo przedtem
  • Nazwa hosta komputera, z którego następuje dostęp
  • Godzina zapytania serwera

Nie jest możliwe przypisanie tych danych konkretnej osobie. Nie następuje łączenie tych danych z danymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia tych danych w późniejszym terminie, jeśli będziemy mieli uzasadnione podejrzenie korzystania z serwisu w sposób niezgodny z prawem.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, to dane przekazane w formularzu, włączając w to dane kontaktowe, są u nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tzw. „cookies“. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu, w jaki Państwo korzystają z tej strony internetowej. Informacje pozyskane przez plik cookie są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Więcej informacji odnośnie obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w deklaracji odnośnie ochrony danych Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku nie będą Państwo być może mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo ponadto zapobiec przekazaniu pliku cookie utworzonego przez Google odnoszącego się do danych związanych z korzystaniem z witryny przez Państwo (łącznie z adresem IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Zostanie wtedy utworzony plik opt out cookie, który nie pozwoli na gromadzenie Państwa danych podczas następnych wizyt na tej stronie.  Google Analytics deaktivieren


Zlecenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę zlecającą przetwarzanie danych i pełni stosujemy się do rygorystycznych dyrektyw niemieckich organów ochrony danych odnośnie korzystania z Google Analytics.


Anonimizacja adresów IP

Korzystamy z funkcji „Aktywacja anonimizacji adresów IP“ na tej stronie internetowej. Dzięki temu Państwa adres IP jest skracany w krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach należących, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA a następnie skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google korzysta z tych informacji w celu dokonania analizy sposobu korzystania użytkownika z tej strony internetowej, tworzenia raportów w tym zakresie i świadczenia administratorowi usług związanych z korzystaniem z tej strony oraz z internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest przez Google łączony z innymi danymi.

 

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek portalu YouTube, którego administratorem jest Google. Usługodawcą jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, to nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. Do YouTube przekazana zostanie wówczas informacja, jakie z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie YouTube, to umożliwiają Państwo bezpośrednie przypisanie odwiedzonych stron do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Dalsze informacje odnośnie obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak Państwa zapytania skierowane do nas jako administratora, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres internetowy rozpoczyna się od „https://“ zamiast „http://“, jak również po symbolu kłódki w pasku adresu.

Gdy włączone jest szyfrowanie SSL, przekazywane przez Państwa dane nie mogą być widziane przez osoby trzecie.

 

Źródło:  https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

Kontakt
Kontakt
Anton Röhr Logistyka Sp. z o. o.
ul. Galczyńskiego 7
PL-62-050 Mosina
+48 (0) 61 - 8 19 24 04