Anton Röhr Logistic Group

Po kilkunastu latach od momentu utworzenia firmy w 1958 roku można śmiało powiedzień, że Anton Röhr miał dobrego "nosa" przy wyborze pomysłu na biznes. Następna generacja udowodniła poprzez ciągły rozwój struktury firmy, że pierwotny pomysł z przeszłości nic nie stracił na aktualności. Wręcz przeciwnie ......

1958 Utworzenie firmy Anton Röhr Möbeltransporte, Rietberg, transport ładunków od producenta do odbiorców
1973 Nowa forma prawna - spółka komandytowa, której członkiem zarządu zostaje Johannes Röhr
1980 Przejęcie firmy Schönleber KG Rottenburg/Stuttgart, podjęcie transportu kombinowanego
1982 Utworzenie spółki Anton Röhr Logistik GmbH, Rietberg, wykorzystanie pierwszego magazynu o powierzchni 3.000 m2
1983 Wprowadzenie pierwszych rozwiązań informatycznych
1989 Utworzenie spółki Anton Röhr Möbeltransporte GmbH, Kerms, Austria
1994 Budowa centrum logistyki transportu mebli o powierzchni 5.300 m2 na obszarze 25.000 m2
1995 Utworzenie spółki Anton Röhr Transport Międzynarodowy Poznań Sp. z o.o. w Polsce, w Poznaniu, Poszerzenie centrum logistyki o 4.000 m2 łącznie do 9.300 m2
1996 Rozbudowa magazynów komisjonowania do 29.000 m2 , certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 9001
1997 Przejęcie firmy Vestatrans/ Herten, rozbudowa centrum logistyki transportu mebli łącznie do 13.000 m2
1998 Budowa magazynu logistycznego o powierzchni 15.000 m2 na terenie o powierzchni 50.000 m2
1999 Przestawienie marszrutyzacji na elektroniczne przetwarzanie danych
2000 Utworzenie spółki Anton Röhr Logistyka Sp. z o.o. w Mosinie, wprowadzenie kontroli towarów za pomocą skanera
2001 Przejęcie udziału większościowego w spółce Spedition Siegmann GmbH & Co. KG, Bopfingen
2002 Otworzenie spółki Anton Röhr Logistik GmbH w pobliżu Karlsruhe
2003 Utworzenie spółki Anton Röhr Service GmbH, Rietberg
2007 Utworzenie spółki Siegmann Swiss Logistik AG
2008 Utworzenie spółki Anton Röhr Transport GmbH w Niemczech Środkowych w pobliżu Leipzig/Halle
Utworzenie spółki Anton Röhr Dämmstofflogistik GmbH
Poszerzenie hali magazynowej spólki Siegmann GmbH & Co. KG w Bopfingen do ok. 7000 m2
Kontakt
Kontakt
Anton Röhr Logistyka Sp. z o. o.
ul. Galczyńskiego 7
PL-62-050 Mosina
+48 (0) 61 - 8 19 24 04